سلام به همه...

همه شاهد اقتدار و عزت قویترین مرد دنیا بهداد سلیمی عزیزمان بودیم که در پی ناباوری تمام کارشناسان مطرح دنیا در مسابقات المپیک ریو توسط هیئت بی عدالت و کینه توز ژوری از گردونه مسابقات حذف شد. متأسفانه همه ناظر بر این موضوع بودیم که سه داور حاضر چراغهای قبول کار بهداد سلیمی رو روشن کردند ولی هیئت ژوری که بایستی ناظر بر عملکرد داوران باشد که حق کسی ضایع نشود با یک برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده برگرفته از کینه قدیمی جلاد عراقی به نام جلود و همسرش در عین ناباوری همه مردم دنیا عملکرد درست سه داور را زیر سوال بردن تا بهداد سلیمی عزیزمان که عنوان قویترین مرد دنیا را دارد و خاری در چشم آنها و به کابوسی برا آنها تبدیل شده بود را با یک بی عدالتی فاحش و واقعا خصمانه از گردونه مسابقات حذف کنند. ولی با این کار خود بر علاقه و دلبستگی آحاد مردم قهرمان ایران زمین و همچنین مردم دنیا نسبت به بهداد سلیمی فزونی دادند. ولی دوستان من هر کسی اعتقاداتی دارد و بر اساس اعتقاد من و حتی خیلی از هموطنان عزیزم به زودی زود باید شاهد رسوائی هرچه بیشتر دست اندرکاران این حق کشی آشکار خصوصا جلاد عراقی جلود و همسرش باشیم به طوری که در هیچ جای دنیا نتوانند آسایش داشته باشند و این وعده حق تعالی است و تخلف ناپذیر. در اینجا لازم میدانم از عملکرد بسیار ضعیف فدراسیون وزنه برداری جهان در آوردگاه المپیک ریو ابراز تاسف کرده و برای آنان از خداوند متعال طلب عقل و عدالت کنم. در پایان به بهداد سلیمی عزیز عرض کنم که تو همچنان قویترین مرد دنیا هستی و در دل و قلب ما ایرانیان جا داری... و دنیا در آینده شاهد پیروزیهای چشمگیر تو خواهد بود. یا حق.

لطفا نظر بدید متشکرم...