برجام‌#نافرجام#حسن#روحانی#ظریف#ایران#مجلس سنا#تحریم#تمدید تحریم#سیاسی#توافق هسته ای#آمریکا#اوباما#کاخ سفید#

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس جمهور جناب آقای حسن روحانی ، جنای آقای ظریف قهرمان ملی دیپلماسی ایران و همه دست اندرکاران ننگ بزرگ توافق هسته ای با شیطان بزرگ آمریکا چرا ساکتید... چرا حرف نمیزنید... چرا مثل اوایل تصویب این ننگ بزرگ برجام در دفاع از این فاجعه گریبان و حنجره پاره نمیکنید... کجایید ای با غیرتان ، چرا هیچ خبری از شما نیست . آقای حسن روحانی چرا هنوز که نه به بار بود نه به دار از ذوق حلیم تلخ برجام افتادید درون دیگ و به جشن و سرور و تبریک به مردم پرداختید، چرا دستور روزهااا ، ماه ها و حتی سالها عزای عمومی را پیرامون این ننگ بزرگ برجام که نه تنها خیری نداشت بلکه همه اش خثارت محض بود را صادر نمیکنید. برجامیون عزیز ایران ! نتیجه اعتماد به شیطان بزرگ ، و نتیجه عجله در توافق پفکی و تو خالی برجام و مهمتر از همه نتیجه فرار از گوش دادن به اون همه رهنمود رهبر و مولایمان امام خامنه ای عزیز جز این نخواهد بود. ولی مطمئن باشید که ملت ایران این فاجعه را به خوبی در خاطر نگه خواهند داشت و به جای شما در خط مقدم این جبهه خواهند ایستاد و به یقین تحت فرماندهی مقام معظم رهبری چنان سیلی به دوستان شما آمریکا و غرب وارد خواهند کرد که ... . و در پایان متاسفیم.